Privacyverklaring

In deze verklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen. Je leest hoe we ze verzamelen, welke gegevens we voor hoe lang bewaren, voor welke doeleinden en wat je rechten zijn. De privacyverklaring wordt soms gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van veranderende wetgeving.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Zin in Woorden verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Zin in Woorden
Zin in Woorden is het bedrijf van Martine van de Merwe, gevestigd in Maassluis. Het bedrijf richt zich op communicatie voor zzp’er en het Midden Kleinbedrijf (MKB).

Onze website is gericht op het toelichten van onze werkzaamheden en is een platform ter informatie. 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Zin in Woorden worden verzameld. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen daaromtrent kunt aangeven. Deze informatie vind je in deze privacyverklaring. Laat ons gerust weten als je iets wilt wijzigen in de manier waarop we jouw gegevens gebruiken. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar: martine@zininwoorden.nl.

Doel gegevens
Zin in Woorden verzamelt jouw persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze worden hier toegelicht:

Het versturen van nieuwsbrieven: Zin in Woorden verstuurt met regelmaat een nieuwsbrief. Doel van de nieuwsbrief is kennis delen en promotie van onze bedrijfsactiviteiten. Voor- en achternaam worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website. Je kiest er natuurlijk zelf voor of je je voor de nieuwsbrief wilt aanmelden.

Het opnemen van contact: je gegevens worden verzameld wanneer je contact opneemt met Zin in Woorden via de website. In dit formulier zullen alleen de benodigde gegevens worden gevraagd zoals voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Analytics
Zin in Woorden gebruikt technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. Zin in Woorden beschouwt de volgende handelingen als het verlenen van toestemming:

  • Verzoek tot informatie
  • Offerte aanvraag;
  • Uitvoering van een opdracht
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief
  • Toestemming voor gebruik van gegevens per e-mail
 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zin in Woorden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Ontvangers
De gegevens die Zin in Woorden ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp.

Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voornaam en achternaam (dat wat je zelf hebt ingevuld op onze website) automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Social media 
Wij willen het je zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacy verklaringen van de Social Media platforms waarvan je een button vindt op onze site om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links
Op onze website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Zin in Woorden om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Opslagperiode 
Jouw gegevens worden bewaard door Zin in Woorden, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven: jouw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar martine@zininwoorden.nl.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Zin in Woorden via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vier jaar terug bewaard.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Zin in Woorden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee-staps-verificatie. Bij deze twee-staps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Zin in Woorden. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlog-proces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Zin in Woorden privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw rechten
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Zin in Woorden vastgelegd zijn en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Zin in Woorden. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie: Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Zin in Woorden. Jouw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief.

Recht op het indienen van een klacht: je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Zin in Woorden niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze plichten
Zin in Woorden verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk op grond van een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Zin in Woorden via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Zin in Woorden de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Zin in Woorden met anderen te delen dan de hierboven genoemde partijen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via martine@zininwoorden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Zin in Woorden behoudt zich het recht voor jouw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Zin in Woorden dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Zin in Woorden te beschermen. Daarbij proberen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Bedankt voor je vertrouwen! Heb je nog vragen? Neem gerust contact op.

Martine van de Merwe
martine@zininwoorden.nl
Jan Steenstraat 53 | 06 – 205 379 17
3141 HA Maassluis
KVK 5337681